Tỉnh Lạng Sơn tăng 13 bậc chỉ số PAR INDEX và 8 bậc chỉ số SIPAS

Năm 2021, chỉ số cải tân hành chính (PAR INDEX) và chỉ số ưng ý của những người dân, tổ chức triển khai khái niệm sự đạt được ý muốn của ban ngành hành chính sơn hà (SIPAS) của tỉnh Tỉnh Lạng Sơn được cải tiến về cả điểm số và xếp thứ hạng.

Năm 2021, chỉ số PAR INDEX được Bộ Nội vụ kết tương thích với những bộ, ngành, TW thẩm định, giới thiệu và nhận định trên 8 nghành nghề với 43 tiêu chuẩn, 102 tiêu chuẩn ban ngành. Tỉnh Tỉnh Lạng Sơn đạt 87,11%, xếp thứ hạng 23/63 tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, tăng 3,31% và tăng 13 bậc so với năm 2020. Đây là sản phẩm đỉnh điểm tỉnh đạt được kể từ lúc Bộ Nội vụ thực thi việc xác lập chỉ số PAR INDEX tới giờ. 

Trong đó có 5/8 tiêu chuẩn tăng điểm như: tiêu chí cải tân giấy tờ thủ tục hành chính (TTHC); tiêu chuẩn tác dụng của nả tân hành chính (CCHC) tới người dân, tổ chức triển khai và tài chính – xã hội của tỉnh…

Chỉ số SIPAS được giới thiệu và nhận định phụ thuộc vào sản phẩm tham khảo xã hội học do Bộ Nội vụ kết tương thích với Tổng doanh nghiệp Bưu điện việt nam thực thi. Tại tỉnh Tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ đã lập list cá thể, tổ chức triển khai thực thi TTHC tại TT đạt được ý muốn hành chính công tỉnh và ban ngành “một cửa” 4 huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Lộc Bình, Đình Lập với tổng số 3.366 người và 400 phiếu. do đó, sản phẩm đạt 87,07%, xếp thứ hạng 31/63 tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, tăng 3,một% và tăng 8 bậc so với năm 2020. 

Theo giới thiệu và nhận định, sản phẩm này cho biết những nỗ lực của tỉnh Tỉnh Lạng Sơn trong sinh hoạt thực thi những trách nhiệm, biện pháp cải tân và phát triển tài chính – xã hội của tỉnh trong năm 2021, nhất là trong hoàn cảnh vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa cải tân và phát triển tài chính – xã hội; bằng vận với sản phẩm thực thi những biện pháp tăng nhanh CCHC, cải tân TTHC, ứng dụng kỹ thuật phát triển thông tin, đổi khác số trong quản lý và vận hành hành chính, đạt được ý muốn người dân, tổ chức triển khai doanh nghiệp.

Theo luồng thông tin sở hữu sẵn tại Tỉnh Lạng Sơn, nhằm tăng nhanh công tác sinh hoạt CCHC, thi công chính quyền trực thuộc điện tử, TT đạt được ý muốn hành chính công tỉnh Tỉnh Lạng Sơn được thực thi từ năm 2018, đầu tiên thực thi và đi vào hoạt động nghỉ ngơi từ năm 2019. TT đã ứng dụng CNTT vào đa số những hoạt động nghỉ ngơi hấp phụ, giải quyết và xử lý và trả sản phẩm TTHC, từ cổng liên doanh công trực tuyến và khối hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, khối hệ thống quản lý và vận hành văn bản và điều hành quản lý và vận hành, khối hệ thống lấy số tự động hóa, khối hệ thống giới thiệu và nhận định sự ưng ý của những người dân,… 

Với việc thực thi và thực thi và đi vào hoạt động nghỉ ngơi sớm, TT đạt được ý muốn hành chính công tỉnh Tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu và nhận định là một trong những mỗi TT đi đầu trong phòng tỉnh khác miền núi phía Bắc.

trong thực tế, trên cổng liên doanh công trực tuyến và khối hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã sở hữu 526 liên doanh công trực tuyến mức độ 3, sở hữu 593 liên doanh công trực tuyến mức độ 4, tất cả những TTHC còn lại đều được phân phối liên doanh công trực tuyến mức độ 2. 

Với việc ứng dụng CNTT trong tiến trình giải quyết và xử lý TTHC, nhiều TTHC và đã được tinh giảm thời gian tồn tại thực thi đáng quan tâm, tỷ lệ trả sản phẩm đúng và trước hạn cũng tăng thêm. 

Cổng liên doanh công và khối hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và đã được connect, tích tương thích với Cổng liên doanh công đất nước, hiện sở hữu một.600 TTHC của tỉnh được tích hợp trên Cổng liên doanh công đất nước, trong lúc đó, sở hữu 12 TTHC và đã được tích hợp, được áp dụng liên doanh công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp sở hữu thể nộp hồ sơ từ Cổng liên doanh công đất nước…

vừa qua tại Họp Báo Hội nghị trực tuyến 3 cấp phân tách sản phẩm chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS tỉnh Tỉnh Lạng Sơn năm 2021 do UBND tỉnh Tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai, những đại biểu dự Họp Báo Hội nghị đã ý kiến ý kiến đề nghị đòi hỏi nhiều biện pháp thổi lên đảm bảo chất lượng hai chỉ số trên của tỉnh. trong lúc đó, tập trung chuyên sâu vào những vấn đề như: phát triển hóa hành chính, tăng nhanh phân phối liên doanh công trực tuyến mức độ 3, 4; khai triển chính quyền trực thuộc điện tử, chính quyền trực thuộc số; giới thiệu, cải tân TTHC, thực thi công thức “một cửa”, “một cửa” liên thông…

M.M

Link bài luận gốc
: https://việt nam net.vn/lang-son-tang-13-bac-chi-so-par-index-va-8-bac-chi-so-sipas-2029787.html

Trả lời