Gây gian khổ cho việc dán thẻ thu tiền phí tự động hóa sẽ bị xử lý nghiêm

Bộ GTVT đòi hỏi làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị lúc để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện tham dán quán món ăn̉ nhập cuộc dịch vụ thu tiền phí tự động hóa khônng ngừng (ETC).

Bộ GTVT vừa sở hữu văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở GTVT- Xây dựng Lào Cai, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC; Công ty CP Giao thông số Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã phối hợp với các địa phương, các nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thu phí ETC đồng bộ trên toàn quốc từ ngày một/8 tới, trong đó triển khai thu phí ETC hoàn toàn trên tất cả các tuyến cao tốc.

Đến thời điểm này tất cả các trạm thu phí đều đã lắp đặt thiết bị thu phí ETC tại tất cả các cửa thu phí, đủ điều kiện để tổ chức vận hành đồng bộ hệ thống thu phí không dừng trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tuy nhiên công tác tổ chức dán quán món ăn̉ cho các phương tiện vẫn còn một số tồn tại, bất cập, chưa tạo sự thuận lợi, gây bức xúc cho người nhập cuộc giao thông.

thu tiền phí tự động hóa ETC ko được để xảy ra ùn tắc 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đòi hỏi Sở GTVT tỉnh khác, TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo dò hỏi Sở GTVT phối hợp lực lượng CSGT địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư BOT tại các địa điểm dán quán món ăn̉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ các phương tiện lúc nhập cuộc dán quán món ăn̉; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại các trạm thu phí, đặc biệt tại các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc.

Bộ GTVT cũng đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường lực lượng, mở rộng các điểm dịch vụ dán quán món ăn̉; tổ chức dán quán món ăn̉ trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, ban ngành, địa phương, các khu chung cư; công bố số điện tréṭi và địa chỉ liên hệ dán quán món ăn̉ để tạo thuận tiện cho người sử dụng nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các điểm dán quán món ăn̉ trên các tuyến cao tốc.

Rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập trong quá trình vận hành hệ thống; làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị lúc để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện tham dán quán món ăn̉ nhập cuộc dịch vụ.

Có giải pháp để chủ phương tiện thuận lợi hủy hoặc thay thế quán món ăn̉ dịch vụ đã dán thông qua việc tăng cường các điểm dịch vụ hoặc thực hiện online qua hệ thống mạng internet…

những nhà phát hành cty phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, Cục CSGT trong phân luồng, đảm bảo giao thông tại các trạm thu phí trong quá trình triển khai thu phí đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày một/8, đặc biệt tại các tuyến cao tốc.

Bộ GTVT cũng đòi hỏi Tổng cục Đường bộ theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT trong quá trình triển khai, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng bảo đảm tiến độ, trật tự an toàn giao thông, đồng bộ, kết nối liên thông.

Link giải bày gốc
: https://VN net.vn/gay-kho-khan-cho-viec-dan-quán món ăn-thu-phi-tu-dong-se-bi-xu-ly-nghiem-2044853.html

Trả lời