chủ toạ Quốc hội: Cần tăng lương được cho cán bộ, công chức, viên chức

Sáng nay 4-6, chủ toạ Quốc hội Vường Đình Huệ chủ trì phiên họp của UBTV Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về phương án tiêu dùng nguồn tăng thu, tiết kiệm Ngân sách chi tiêu chi và kinh phí thêm tiền để phát triển còn lại của ngân sách TW năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội: Cần tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

những Ủy viên UBTVQH họp cho ý kiến về sự việc tăng lương cơ sở – Ảnh: Doãn Tấn

Tại phiên họp, UBTVQH đã nghe bộ trưởng liên nghành Bộ TT tài chính Hồ Đức Phớc và Chủ nhiệm Ủy ban TT tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường Speeker Tờ trình và báo cáo giải trình thẩm tra về phương án tiêu dùng nguồn tăng thu, giới hạn, tiết kiệm Ngân sách chi tiêu chi và kinh phí thêm tiền để phát triển còn lại của ngân sách TW năm 2021.

tiếp theo sau, những Ủy viên UBTVQH đã tập trung chuyên sâu phân tách phương án phân chia nguồn tăng thu và tiết kiệm Ngân sách chi tiêu chi do cơ sở chính phủ trình; nêu ra một số vấn đề cần lưu ý với cơ sở chính phủ trong tiêu dùng nguồn kinh phí thêm tiền để phát triển này. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, những bộ trưởng liên nghành Bộ TT tài chính, plan và thêm tiền để phát triển giải trình một số vấn đề được UBTVQH đưa ra.

Kết luận nội dung này, chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ UBTVQH cơ bản thống nhất với kiến nghị của cơ sở chính phủ về phương án tiêu dùng nguồn tăng thu, tiết kiệm Ngân sách chi tiêu chi và kinh phí thêm tiền để phát triển còn lại của ngân sách TW năm 2021. 

Riêng với khoản tiết kiệm Ngân sách chi tiêu chi từ chậm trả lãi, UBTVQH nghĩ rằng đây thực tiễn là tiền giảm dự trù so với số chi trả nợ, nên ko xác lập là khoản tăng thu tiết kiệm Ngân sách chi tiêu chi; kiến nghị, ko đưa khoản này vào nguồn phân chia số tăng thu, tiết kiệm Ngân sách chi tiêu chi.

Chủ tịch Quốc hội: Cần tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 2.

chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần sắp xếp ngân sách tăng lương cơ sở trong năm 2023

UBTVQH ưng ý với phương án phân chia nguồn tăng thu, tiết kiệm Ngân sách chi tiêu chi do cơ sở chính phủ trình, trong lúc đó với khoản bổ sung cập nhật vốn cho công tác ngơi nghỉ bình phục và cải tân và phát triển tài chính-xã hội theo quyết nghị số 43/2022/QH15 của Quốc hội; sắp xếp nguồn để triển khai cải tân tiền lương.

ngoại giả, chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý tại những phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình tài chính-xã hội, biết bao ý kiến đại biểu Quốc hội kiến nghị ở kề bên việc điều tiết lương tối đòi hỏi vùng tại nhà hàng lớn, thì nên cần điều tiết tiền lương cơ sở được cho cán bộ, công chức, viên chức vào trong ngày một-7 tưng năm. 

ngày trước, hàng năm vẫn với điều tiết tăng lương nhưng 3 năm vừa mới đây thì chưa triển khai được do tác dụng ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. những lúc này đó, thế giới của cán bộ, công chức, viên chức cũng tương đối gian nan. “năm tiếp theo cần giám sát và đo lường và tính toán việc này, vì như thế suy cho cùng này cũng chính là chi cho thêm tiền để phát triển cải tân và phát triển, góp thêm phần để thúc đẩy”- chủ toạ Quốc hội nhấn mạnh vấn đề.

với những phương án phân chia khác, UBTVQH cơ bản thống nhất với kiến nghị của cơ sở chính phủ. Riêng với số vốn còn lại chưa phân chia, UBTVQH kiến nghị Bộ TT tài chính sớm thống nhất phương án với Ủy ban TT tài chính – Ngân sách. 

những phương án được kiến nghị là sắp xếp nguồn tăng nhanh cho công tác ngơi nghỉ bình phục và cải tân và phát triển tài chính – xã hội, giảm áp lực về bội chi và nợ công, kiểm tra thưởng thêm nữa cho một số địa phương vượt thu, sắp xếp cho một số dự án thêm tiền để phát triển công với nhu yếu cấp bách và với thể hoàn thành xong ngay trong năm 2022. Nếu cơ sở chính phủ ko thiết kế phương án tiêu dùng khoản này thì kiến nghị giảm bội chi để tăng chi trả nợ theo quy định của Luật Ngân sách núi sông.


Thế Dũng

Link bài luận gốc
: https://nld.com.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-can-tang-luong-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-20220604152305419.htm

Trả lời