Bộ Chính trị đề xuất kiến nghị TW kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long

Bộ Chính trị đề xuất kiến nghị Ban Chấp hành TW Đảng kiểm tra, thực hiện kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Ngày 4/6, tại Trụ sở TW Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kiểm tra, thực hiện kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ hợp lý và khoa học nâng cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bộ Chính trị cũng kiểm tra thực hiện kỷ luật những ông: Chu Ngọc Anh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, chủ toạ UBND TP. Hồ Chí Minh Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên bộ trưởng liên nghành Bộ hợp lý và khoa học nâng cấp; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế; ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ hợp lý và khoa học nâng cấp.

sau thời điểm kiểm tra đề xuất kiến nghị của Ủy ban giới thiệu TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan sát: Những vi phạm, yếu điểm của Ban cán sự đảng Bộ hợp lý và khoa học nâng cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 gây sản phẩm nguy hại.

những ông: Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái và vỡ nợ về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và quy định của nước non; vi phạm Quy định về những điều đảng viên ko được tạo ra, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây sản phẩm rất nguy hại, làm thất thoát, phí phạm lớn ngân sách nước non; tác dụng ảnh hưởng tới công tác ngơi nghỉ phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; tác dụng ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức triển khai đảng, Bộ hợp lý và khoa học nâng cấp, Bộ Y tế.

Căn cứ nội dung, đặc trưng, mức độ sản phẩm, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức triển khai đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quy định thực hiện kỷ luật bằng mẫu mã Cảnh cáo: Ban cán sự đảng Bộ hợp lý và khoa học nâng cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban Bí thư quy định thực hiện kỷ luật bằng mẫu mã Khai trừ rời khỏi Đảng ông Phạm Công Tạc.

Bộ Chính trị đề xuất kiến nghị Ban Chấp hành TW Đảng kiểm tra, thực hiện kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Bộ Chính trị, Ban Bí  thư đề xuất kiến nghị những ban ngành kĩ năng thực hiện kỷ luật về hành chính theo như đúng quy định khái niệm những tập thể, cá thể đã bị kỷ luật đảng.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 15 vừa qua, Ủy ban giới thiệu TW đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị kiểm tra, thực hiện kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ hợp lý và khoa học nâng cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, chủ toạ UBND TP. Hồ Chí Minh Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên bộ trưởng liên nghành Bộ hợp lý và khoa học nâng cấp.

Ủy ban giới thiệu TW cũng đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị kiểm tra, thực hiện kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế.

Thu Hằng

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị kiểm tra kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Trong hai ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban giới thiệu TW đã họp Kỳ thứ 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban giới thiệu TW Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.
Vụ Việt Á: Vi phạm của ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long đến mức phải xem xét kỷ luật

Vụ Việt Á: Vi phạm của ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long mà tới mức phải kiểm tra kỷ luật

từ thời điểm ngày 28 tới ngày 31/3, tại Hà Nội, Ủy ban giới thiệu TW đã họp Kỳ thứ 13. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban giới thiệu TW chủ trì kỳ họp. 

Bắt giam Giám đốc CDC Đồng Tháp liên quan đến Việt Á

Bắt giam Giám đốc CDC Đồng Tháp mối liên hệ tới Việt Á

Ông Trần Văn Hai, Giám đốc TT CDC tỉnh Đồng Tháp bị bắt giam do mối liên hệ tới vụ nhà hàng lớn Việt Á.

Link bài luận gốc
: https://việt nam net.vn/bo-chinh-tri-de-nghi-trung-uong-ky-luat-ong-chu-ngoc-anh-va-nguyen-thanh-long-2021460.html

Trả lời